Víkend ve Větrné propasti

Po dlouhých a planých slibech oplatit nám účast na Expedícii Demänová konečně zavítal první slovenský předvoj do Moravského krasu. Za měsíc se koná Setkání jeskyňářů a tak je zapotřebí šířit slávu bláta ze Sračkometu, prověřit čerpání sifonů a pokračovat v objevných pracech za Sračkometem.

V pátek 7. září Martin Suchomel provedl v jeskyni Větrná propast revizi elektrického rozvodu a čerpání sifonu spolu s Jaroslavem Šandou (OS Nicolaus) a s Pavlem Chaloupským (ZO 6-12 Speleoklub Brno). Na místě bylo zjištěno vadné elektromagnetické relé, což bylo příčinou neúspěšného čerpání při minulé akci s Petrem Nováčkem.

Martin Suchomel zapojil provizorně čerpání obou sifonů takovým způsobem, že je nutné mechanicky zapojit zástrčku do zásuvky na spodní straně rozvodové skříně a po vyčerpání opět rozpojit okruh. Oprava problému bude spočívat ve výměně relé, jehož poruchovost je způsobena drsnými provozními podmínkami v jeskynním prostředí. Márty naznačil, že řešením by mohlo být polovodičové relé, které je nákladnější, avšak odolnější.

Hladina sifonu I. byla velmi nízká, pouze cca 15 cm. Čerpání trvalo řádově minuty. Pavel Chaloupský poté exkurzně navštívil prostory za Sifonem I. a při návratu na povrch prošel spojovací chodbičkou a seznámil se s pestrostí a členitostí jeskyně Dvanáctka.

Sobotní akce proběhla pod vedením Petry Holubcové (ZO 6-28 Babická speleologická skupina ) a ve složení Jaroslav Šanda, Ján Marek (Oblastná skupina Dubnica nad Váhom) a Ľubica Luhová (Oblastná skupina Liptrovský Mikuláš).

Při sestupu do Větrné propasti byl odstraněn volný balvan ve stropě spojovací chodby mezi Sintropádem a Sifonem I. Po odstranění balvanu byl stržen i skalní blok ve stěně, který rovněž hrozil pádem, neboť nebyl rostlou skálou. Po vylomení bylo patrné, že cca. 40 kg skalní blok od masivu dělila prasklina vyplněná sedimentem a jeho pád byl pouze otázkou času.

 

Volný balvan a vlevo od něj uvolněná skalní stěna.
Konec tlakového kanálu, který přechází ve vertikální puklinu v místech za Sračkometem.

 

 

Lubica a  Ľubica se podílely na kopacích pracích v Čachtické sondě v rozsahu cca 15-20 vytěžených kbelíků sedimentu. Pánská polovina výpravy navázala na předchozí činnost Petra Nováčka (ZO 6-12 Speleoklub Brno) a provedla odtěžení skalních bloků v puklině za Sračkometem a pokračovala v rozpojování levé skalní stěny. Průstup do nových prostor na dně této pukliny nabývá co možná více konkrétnějších obrysů, protože po méně než dvou metrech má puklina rozšiřující tendenci.

Pro přepsání tabulek nejhlubších jeskyní ČR je však ještě zapotřebí vytrvat a nepolevit v nastoleném úsilí.

Na pracovišti v nejnižší části jeskyně zůstala ponechána ocelová palička s plastovou ručkou o hmotnosti 1,5 kg, tudíž není třeba na příští akci nosit zátěž.

Napsat komentář

Přejít k navigační liště